Vystudoval fotografii na FAMU. Dlouhodobě se věnuje dokumentární, reportážní a portrétní fotografii. Od roku 1996 deset let intenzivně dokumentoval život na Zakarpatí. V roce 1998 podnikl s kamarádem a průkopníkem cykloaktivismu u nás Janem Bouchalem expedici na kole z Prahy ke břehům Aralského jezera. V roce 2003 a 2004 působil jako oficiální fotograf prezidenta České republiky. Je spoluautorem dokumentárního filmu Půl čtvrté (ČT, 2008). Ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum portrétoval pamětníky pro výstavu „My jsme to nevzdali, příběhy 20. století”. Dlouhodobě fotografoval lidi s postižením v teplické Arkadii. Byl oficiálním fotografem MFF v Karlových Varech i závodů psích spřežení ve Skandinávii. V  minulosti byl opakovaně oceněn v rámci soutěže Czech Press Photo. V roce 2014 dostal za své fotografie cenu Výboru dobré vůle Olgy Havlové.
V současné době se intenzivně věnuje dvěma fotografickým projektům – Doma a Evropský deník. Vedle toho v rámci rodinných prázdninových výprav od roku 2014 vytváří projekt Evropský deník, který má na kontě dva knižní výstupy a Cenu Hanzelky a Zikmunda za Cestopis roku 2022.